27858600_2035286403419158_5178760008978127226_n

พระศรีธวัชเมธี รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าอบรมโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24

17 ก.พ.61 เวลา 09.00 น. พระศรีธวัชเมธี รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าอบรมโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24 ณ ห้องประชุม มวก. 48 พรรษา มจร

24232285_1995222644092201_7664223429872774200_n

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง Taisho University, Japan กับ มหาจุฬา

29 พ.ย.60 ดร.ลำพอง กลมกูล รก.ผอ.ส่วนวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ Taisho University, Japan ณ ห้องเธียเตอร์ โซน D อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

20953684_1949915378622928_5585931515855109366_n

พระศรีธวัชเมธีป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Training the Trainer : Academic Writing Workshop วิทยาเขตขอนแก่น

พระศรีธวัชเมธี รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Training the Trainer : Academic Writing Workshop ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

20934792_1015923458549442_922479902086558592_o

พระศรีธวัชเมธี รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาไหว้พระธาตุขามแก่น ศูนย์รวมใจพี่น้องขอนแก่นแดนเสียงเเคนดอกคูน

เจ้าคุณพระศรีธวัชเมธี รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.ส่วนกลาง ไปไหว้พระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ (วัดพระธาตุขามแก่น) และไหว้พระธาตุนครเดิม วัดธาตุพระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่นและเยี่ยมชมการเรียนการสอน โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา ในโอกาสอาจารย์เจ้าคุณเดินทางมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการTraining the Trainer : Academic Writing Workshop ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

Translate »

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?