A879CF2B1048427B8BD4213474C84667

ข่าวประชาคมอาเซียน ผุดโฮเทลอาเซียน

ข่าวประชาคมอาเซียน น.ส.ศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ อุปนายกด้านการตลาด สมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) เปิดเผยว่า ขณะนี้สมาชิกสมาคมท่องเที่ยวของอาเซียน (อาเซียนทัวริสซึ่ม แอ็ทโซซิเอชั่น) หรือ อาเซียนต้า ซึ่งมีนายกสมาคมโรงแรมประเทศมาเลเซียเป็นประธาน อยู่ระหว่างรวบรวมผู้ประกอบการโรงแรมทุกระดับที่เป็นสมาชิกชาติอาเซียน ร่วมทำเว็บไซต์การจองโรงแรมที่พัก ภายใต้แบรนด์โฮเทล อาเซียน นำเสนอที่พักระดับภูมิภาคให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกจองผ่านเว็บไซต์

12744544_1740155089538857_5338143165185523094_n

ประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐ ฯ สมัยพิเศษ ‘โอบามา’

ส่งท้ายประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐ ฯ สมัยพิเศษ ‘โอบามา’ ย้ำเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนบนพื้นฐานนิติรัฐ ธรรมาภิบาล นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา กล่าวสุนทรพจน์ปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐ ฯ สมัยพิเศษโดยระบุว่าการประชุมครั้งนี้ ชาติสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมได้เห็นพ้องกันในเรื่องของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ซึ่งก็ได้เน้นย้ำเรื่องหลักการที่มีความสำคัญต่อการค้าและการลงทุนได้แก่ นิติรัฐ ธรรมาภิบาล การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา การค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การไหลเวียนอย่างอิสระของข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการลงทุนในขนาดเล็กและขนาดกลาง และการลงทุนในด้านการศึกษาสำหรับคนรุ่นถัดไป รวมถึงย้ำเรื่องการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติโดยเคารพหลักกฎหมายระหว่างประเทศและรวมถึงการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่าจะเยือนเวียดนามในเดือน พฤษภาคม และจะเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่เดินทางเยือนลาวเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ประเทศลาว ทั้งนี้ การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐ ฯ สมัยพิเศษ โดยสรุปนั้นผู้นำได้หารือและพ้องกันในประเด็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการส่งเสริมคนรุ่นใหม่ด้านการศึกษาและการรักษาสันติภาพ อีกทั้ง มีการหารือกันถึงเรื่องส่งเสริมโอกาสของประชาชนผ่านกระบวนการประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล หลักนิติรัฐ การส่งเสริมการปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน การส่งเสริมความอดทนอดกลั้น และปกป้องสิ่งแวดล้อม การตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่ในภูมิภาค รวมไปถึงการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ การก่อการร้าย การค้ายาเสพติด การประมงที่ผิดกฎหมาย การลักลอบค้าไม้และสัตว์ป่า และเน้นย้ำถึงการสร้างความมั่นคงในโลกไซเบอร์ด้วย ที่มา บีบีซีไทย

pra01170958p1

รายงานพิเศษ: รัฐทวารวดี จีนเรียก โถโลโปตี อยู่ เมืองลพบุรี (จ. ลพบุรี)

มติชนรายวัน คอลัมน์ สุวรรณภูมิในอาเซียน   แผนผังเมืองลพบุรี แสดงคูน้ำคันดินยุคทวารวดี รัฐทวารวดี นักวิชาการไทยส่วนมากเชื่อถือตามนักปราชญ์ยุโรปบอกว่า มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองนครปฐม (จ. นครปฐม) แต่นักปราชญ์สามัญชนคนหนึ่งของไทย มีความเห็นต่างไปว่ารัฐทวารวดีมีศูนย์กลางอยู่เมืองลพบุรี (จ. ลพบุรี) ลพบุรี หมายถึง เมืองของพระลพ (ซึ่งเป็นโอรสพระรามกับนางสีดา) เป็นชื่อที่ผูกคำขึ้นใหม่สมัยพระนารายณ์ ราวหลัง พ.ศ. 2100 ก่อนหน้านั้นมีชื่ออย่างอื่นต่างไป ดังนี้ 1. โถโลโปตี เป็นชื่อราวหลัง พ.ศ. 1000 มีบอกในเอกสารจีนสมัยราชวงศ์ถัง ของภิกษุจีน 2 รูป คือ ยวนฉ่าง (ถังซำจั๋ง) กับอี้จิง นักปราชญ์ยุโรป เทียบคำจีนกับชื่อในคัมภีร์อินเดีย ได้ใกล้เคียงว่า ทวารวดี 2. ชื่อ ละโว้ ราวหลัง พ.ศ. 1500 มีในศิลาจารึกพบที่เมืองลพบุรี ชุมชนยุคโลหะ 3,000 ปีมาแล้ว เมืองลพบุรี มีพัฒนาการแรกสุดเป็นชุมชนถลุงโลหะราว 3,000 […]

saving-buddhism

A history of Buddhism in colonial Burma

>By Amaury Lorin, Myanmar Times, 2 March 2015 Yangon, Myanmar — Most academic research fails to attract much attention beyond a narrow circle of devotees, more’s the pity. But the interested reader will profit greatly from a fascinating work just published: Saving Buddhism: The Impermanence of Religion in Colonial Burma by American historian Alicia Turner. Turner […]

Bhikkhu_Subhuti_Myanmar2

Understanding Buddhist-Muslim relations in Burma (Myanmar)

by Justin Whitaker, Patheos, June 16, 2015 Yangon, Myanmar — Is Myanmar approaching genocide? This was the question, and in fact the headline haunting my google news feed for much of the month of May. Today the plight of the Rohingya in Myanmar (or Burma as many still call it)* is far from certain, and […]

Translate »

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?