ศูนย์อาเซียนศึกษาและคณะมนุษยศาสตร์ มจร ให้บริการวิชาการโดยร่วมบรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต

ศูนย์อาเซียนศึกษาและคณะมนุษยศาสตร์ มจร ให้บริการวิชาการโดยร่วมบรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนิสิตในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาเขตอุบลราชธานี ในวันที่ 1-2 กันยายน 2560 โดย ดร.ลำพอง กลมกูล รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิจัยสารสนเทศและบริการวิชาการเป็นวิทยากร21317487_1954963734784759_4720024204936615225_n21271085_1954963728118093_4844485377703634209_n21192762_1954963948118071_1676579791120616393_n21192701_1954963794784753_7917047560556294597_n21314362_1954963731451426_1061223023978347258_n

Comments

Translate »

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?