ทุนวิจัยมุ่งเป้า วช. ประจำปี2560

08 – 10 พ.ย.60 โครงการวิจัยทุนมุ่งเป้า วช. ปี2560
ดร.ลำพอง กลมกูล รก.ผอ.ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษาและนางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์ ผู้ช่วยนักวิจัยประจำโครงการฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงพื้นที่และสัมภาษณ์ Prof.Dr.Le Manh That, Vice President, Vietnam Buddhist University และ Prof.Dr. Hoang Van Viet, Director of Thai Centre, University of Social Sciences and Humanities ประกอบงานวิจัย ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

23319363_10210414470573801_5578743243099533054_n 23406147_10210421615112410_6419706754924485283_o 23435286_1986980091583123_365425179369814221_n v03 v04 v06 v05 v07

Comments

Translate »

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?