ศูนย์อาเซียนศึกษา ให้บริการวิชาการด้านการวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

21/12/2560
ดร.ลำพอง กลมกูล รก.ผอ.ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ 25594335_2007396072874858_6207347715419650844_n 25659300_2007396106208188_820503919753008317_n 25659870_2007396129541519_2622475763986223729_n 25994830_2007396182874847_5737855354762788992_nและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นทั้งการบริการวิชาการและสร้างเครือข่ายวิจัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

Comments

Translate »

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?