ศูนย์อาเซียนศึกษา ขอเชิญนิสิตทุกชั้นปีส่งบทความเชิงสารคดีในโครงการนิสิตสัมพันธ์อาเซียน:ยุวสงฆ์ความสัมพันธ์ทางศาสนาไทย-เวียดนาม

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ชวนนิสิต ทั้งส่วนกลาง/วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์/ห้องเรียน ร่วมกิจกรรมใน26993929_2022407418040390_2913920807681760711_n ด้วยการส่งบทความภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “Vietnamese Culture and Tradition” นิสิตที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 15 รูป/คน จะได้ร่วมเดินทางไปศึกษาเชิงพื้นที่ ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Comments

Translate »

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?