ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริหารวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา เปิดรับสมัคร คณาจารย์ นักวชาการและนักวิจัย เข้าร่วมอบรมการออกแบบวิจัยด้วยศาสตร์การวิจัยระดับสูง

โครงการคลินิกวิจัยส่วนวิจัย สารสนเทศและบริหารวิชาการ 
ศูนย์อาเซียนศึกษา 
เปิดรับสมัคร คณาจารย์ นักวชาการและนักวิจัย เข้าร่วมอบรมการออกแบบวิจัยเชิงอาณาบริเวณศึกษา และการฝึกอบรมใช้กระบวนการวิจัยสมัยใหม่ด้วยระบบ LISREL 
จำนวน ๓๐ รูป/คน 

ลงทะเบียนได้ที่ mcuasean@gmail.com 
กำหนดการอบรม วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
วิทยากรโดย ดร.ลำพอง กลมกูล, รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ

***
ฟรี ค่าอบรมทุกรายการ
083-547-3965
นส.มุกรุวี ฉิมพะเนาว์

Comments

Translate »

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?