ดร.ลำพอง กลมกุล และคณะเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษการใช้สื่อการวิจัย “LISREL”

Roadmap สู่การเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา ในภูมิภาคอาเซียนและของโลก – พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร

ศูนย์อาเซียนศึกษาและคณะมนุษยศาสตร์ มจร ให้บริการวิชาการโดยร่วมบรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต

เปิดรับสมัครครูอาสา รุ่นที่ 8

พระศรีธวัชเมธีป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Training the Trainer : Academic Writing Workshop วิทยาเขตขอนแก่น

Project of ” Training the Trainer”, An Academic Writing Workshop on 22-23 August 2017 at MCU Konkaen Campus.

พระศรีธวัชเมธี รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาไหว้พระธาตุขามแก่น ศูนย์รวมใจพี่น้องขอนแก่นแดนเสียงเเคนดอกคูน

Project on Training the Trainer co-hosted by ASEAN Studies Centre and MCU Khonkean Campus

โครงการการเขียนบทความวิชาการและการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์และเผยแผ่

เมืองแครง ที่ (ไม่) เคลือบแครงใจ–สถานที่ประกาศอิสรภาพ โดยพระศรีธวัชเมธี

อนุทินประจำวัน (๑๙๕ พุทธประวัติฉบับชวา) โดยพระศรีธวัชเมธี

คลินิกวิจัยโดยศูนย์อาเซียนศึกษายินดีต้อนรับนิสิตทุกท่านเพื่อปรึกษาและพัฒนาโจทย์งานวิจัย

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง อนุมัติวารสารพุทธอาเซียนศึกษา (Buddhist ASEAN Studies Journal BASJ)

กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน มจร

ข่าว-ประกาศศูนย์

ดร.ลำพอง กลมกุล และคณะเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษการใช้สื่อการวิจัย “LISREL”
Roadmap สู่การเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา ในภูมิภาคอาเซียนและของโลก – พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร
ศูนย์อาเซียนศึกษาและคณะมนุษยศาสตร์ มจร ให้บริการวิชาการโดยร่วมบรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
เปิดรับสมัครครูอาสา รุ่นที่ 8
พระศรีธวัชเมธีป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Training the Trainer : Academic Writing Workshop วิทยาเขตขอนแก่น
Project of ” Training the Trainer”, An Academic Writing Workshop on 22-23 August 2017 at MCU Konkaen Campus.
พระศรีธวัชเมธี  รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาไหว้พระธาตุขามแก่น ศูนย์รวมใจพี่น้องขอนแก่นแดนเสียงเเคนดอกคูน

ข่าวอาเซียนมจร

Project on Training the Trainer co-hosted by ASEAN Studies Centre and MCU Khonkean   Campus

Project on Training the Trainer co-hosted by ASEAN Studies Centre and MCU Khonkean Campus

Dipti Visuddhangkoon is givin g lecture for participants. Our course participants are inspired by your lecture. On behalf of ASEAN Studies Centre, including the students and all members who attended the lecture on 22-23 August 2560 ,thank you for truly excellent presentation.

โครงการการเขียนบทความวิชาการและการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์และเผยแผ่

...

18-19 สิงหาคม 2560 ศูนย์อาเซียน จัดโครงการการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์และเผยแผ่ แก่คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ...

เมืองแครง ที่ (ไม่) เคลือบแครงใจ–สถานที่ประกาศอิสรภาพ โดยพระศรีธวัชเมธี

เมืองแครง ที่ (ไม่) เคลือบแครงใจ–สถานที่ประกาศอิสรภาพ ...

อนุทินประจำวัน (๒๐๓ เมืองแครง ที่ (ไม่) เคลือบแครงใจ–สถานที่ประกาศอิสรภาพ) . เดินทางจากย่างกุ้งลงไปได้ทางรัฐมอญทีไร ก่อนข้ามแม่น้ำสะโตง ...

คลินิกวิจัยโดยศูนย์อาเซียนศึกษายินดีต้อนรับนิสิตทุกท่านเพื่อปรึกษาและพัฒนาโจทย์งานวิจัย

...

5 สิงหาคม 2560 ดร.ลำพอง กลมกูล รก.ผอ.ส่วนวิจัยสารสนเทศและบริการวิชาการ ได้ให้คำปรึกษาพัฒนางานวิจัย ภายใต้โครงการคลินิกวิจัย ของศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ...

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ...

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Training the Trainer : การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ...

สังคมวัฒนธรรมอาเซียน

รายงานพิเศษ: รัฐทวารวดี จีนเรียก โถโลโปตี อยู่ เมืองลพบุรี (จ. ลพบุรี)

รายงานพิเศษ: รัฐทวารวดี จีนเรียก ...

มติชนรายวัน คอลัมน์ สุวรรณภูมิในอาเซียน   แผนผังเมืองลพบุรี ...

คนไทยยังพูดภาษาอาเซียนน้อย
Will Vietnam Become SE Asia’s Greece?
ระดับคุณภาพชีวิตในอาเซียนไทยเป็นรองสิงคโปร์ (ไอเอ็นเอ็น)

...

ผู้นำอาเซียนประกาศเลื่อนเปิด AEC เป็น 31 ธ.ค. 58

มหัศจรรย์อาเซียน

“โรงแรมวิถีพุทธ” แห่งเดียวในเมืองไทย

“โรงแรมวิถีพุทธ” ...

28 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 07:13 น. โดย…ชีวิน ศรัทธา ...

The Buddhist monastery of Taung Kalat,  one of the most breathtaking sites in the city of Bagan, Myanmar.
10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในสิงคโปร์

10 ...

“มะนิลา”เมืองน่าแวะ

บทความ

ข่าวสารจาก มจร. ปฏิทินศูนย์อาเซียนศึกษา ประจำปี 2558 / 2015
Next Month » « Prev Month
References
x
Current Date
วิสาขบูชา
รับปริญญา มจร.
เข้าพรรษา
View all events
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30