Welcome
Login / Register

พหุสังคมวัฒนธรรม-ศาสนา-ภาษา


  • 25:44 Popular Spirit of Asia : พหุสังคมบนคาบสมุทรมลายู ​ (20 พ.ค. 61)

    Spirit of Asia : พหุสังคมบนคาบสมุทรมลายู ​ (20 พ.ค. 61)

    by Admin Added 284 Views / 0 Likes

    อัตลักษณ์อันโดดเด่นของผู้คนในคาบสมุทรมลายูที่ผสมผสานวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันของความเชื่อทั้ง ฮินดู พุทธ และอิสลาม จนกลายเป็นพหุสังคมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม คือเสน่ห์ของชาวมลายูที่หาไม่ได้จากที่ไหน Spirit of Asia

RSS