Results For ASC Buddhist Temple Listings

See Filters

Nam Thiên Thiền Tự

Nam Thiên Thiền Tự (Chùa Nội Phật)-Hà Nội

mapMarkerGrey Nam thiên Thiền tự, Unnam...

Wat Moha Leap (វត្តមហាល

Wat Moha Leap (វត្តមហាលាភ)

mapMarkerGrey Phnom Penh, กัมพูช...

Tu Viện Bát Nhã – Bảo Lộc

Tu Viện Bát Nhã - Bảo Lộc - Lâm Đồng

mapMarkerGrey Tu viện Bát Nhã, Lý Thái...

Buu Long Buddhist Temple (Chùa Bửu Lo

Buu Long Buddhist Temple (Chùa Bửu Long) /Viên Minh

mapMarkerGrey Buu Long Buddhist Temple, Nguy...

Hoang Phap Buddhist Temple (Chùa Hoằn

Hoang Phap Buddhist Temple (Chùa Hoằng Pháp)

mapMarkerGrey Hoang Phap Buddhist Temple, ...

Botahtaung Pagoda เจดีย์โ

Botahtaung Pagoda เจดีย์โบตะตาว หรือ โเจดีย์โบตาทาวน์

mapMarkerGrey Botahtaung Pagoda Road, Yangon...

Wat Phra Si Rattana Mahathat วัด

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

mapMarkerGrey วัดพระศรีร...

วัดพระธาตุดอย

วัดพระธาตุดอยฮาง (แม่แอบ)

mapMarkerGrey ดอยฮาง Doi Hang, M...

Wat Rong Suea Ten (The Blue Temple) Chia

Wat Rong Suea Ten (The Blue Temple) Chiang Rai

mapMarkerGrey วัดร่องเสื...

Wat Huay Pla Kung – Chiang Rai

Wat Huay Pla Kung - Chiang Rai วัดห้วยปลากั้ง

mapMarkerGrey Wat Huay Pla Kang, Mueang Chia...

วัดป่าผาโอ นคร

วัดป่าผาโอ นครหลวงพระบาง

Wat Thamsue (Tiger Cave Temple) วั

“วัดถ้ำเสือ” จ.กาญจนบุรี

mapMarkerGrey วัดถ้ำเสือ...
mapMarkerGrey วัดพูสี Luang Pr...