Results For ASC Buddhist Architecture Listings

See Filters

Nam Thiên Thiền Tự

Nam Thiên Thiền Tự (Chùa Nội Phật)-Hà Nội

mapMarkerGrey Nam thiên Thiền tự, Unnam...

Wat Moha Leap (វត្តមហាល

Wat Moha Leap (វត្តមហាលាភ)

mapMarkerGrey Phnom Penh, กัมพูช...

Tu Viện Bát Nhã – Bảo Lộc

Tu Viện Bát Nhã - Bảo Lộc - Lâm Đồng

mapMarkerGrey Tu viện Bát Nhã, Lý Thái...

Buu Long Buddhist Temple (Chùa Bửu Lo

Buu Long Buddhist Temple (Chùa Bửu Long) /Viên Minh

mapMarkerGrey Buu Long Buddhist Temple, Nguy...

Hoang Phap Buddhist Temple (Chùa Hoằn

Hoang Phap Buddhist Temple (Chùa Hoằng Pháp)

mapMarkerGrey Hoang Phap Buddhist Temple, ...
mapMarkerGrey Su Taung Pyae Pagoda, Mandalay...

Botahtaung Pagoda เจดีย์โ

Botahtaung Pagoda เจดีย์โบตะตาว หรือ โเจดีย์โบตาทาวน์

mapMarkerGrey Botahtaung Pagoda Road, Yangon...

Bo Bo Gyi นัตโบโบยี/

Botahtaung Pagoda's Rohani Bo Bo Gyi shrine and image.

mapMarkerGrey Bo Bo Gyi St, Thanlyin, Myanma...